Referenca Opis

- Automatizacija različitih proizvodnih sistema
- SCADA sistemi za nadzor i upravljanje

Broj realizovanih projekata : 20+

Referenca Detalji

 • Klijent: Viscofan
 • Lokacija: Novi Sad, Kina
 • Datum: 2010-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina