Referenca Opis

- Automatizacija rada premix postrojenja
- Automatske linije, recepture, odmeravanje sirovina
- Izveštaji o utrošku sirovina i proizvodnji

Referenca Detalji

 • Klijent: Matijević Agrar, Napredak AD, Žito Dunav, General Food
 • Lokacija: Stara Pazova, Kikinda, Batajnica, Pivnice
 • Datum: 2014-2019
 • Poslovi:

  Elektromontaža

  Inženjering

  Izrada elektro ormara

  Softverski radovi

  Trgovina